Yogiska tekniker & hållbar kommunikation

Vad är CommUnify?

Under benämningen CommUnify har Ulrika samlat flera olika redskap för ökad harmoni - fysisk och mental såväl som i relationerna till andra människor och till naturen. Ordet "yoga" betyder i sitt ursprung "att förena" och ytterst handlar CommUnify om att skapa förutsättningar för en upplevelse av helhet, där vi intuitivt känner att vi är del av - och också beroende av - en större helhet. Det är endast så djup och varaktig hållbarhet kan åstadkommas.

CommUnify vilar på två ben:


Yogiska tekniker

De yogiska teknikerna yoga, meditation utgör det ena benet i CommUnify. Det yttersta syftet med dessa tekniker är att understödja upplevelsen av helhet och sammanhang, men den som vill använda dem i första hand för att få en flexiblare, starkare och mer uthållig kropp och/eller för att skapa ett lugnare och stressfriare liv kan mycket väl göra det. Yogan är till för alla.

Läs mer om yoga och meditation här.

Läs mer om Ulrikas reguljära verksamhet i Östernärke här.
Hållbar kommunikation

Ulrikas mångåriga erfarenhet av kommunikationsvetenskaplig forskning har lagt grunden till det andra benet i CommUnify, nämligen det hon kallar Hållbar kommunikation, som är en kommunikationsfilosofi baserad både på kunskap och visdom.

Läs mer om Ulrikas föreläsning om Hållbar kommunikation här.