SyCom-Academy

Academy of Sound Yoga and Communication

Academy of Sound Yoga and Communication vilar på tre grundpelare för ökad medvetenhet, hälsa, och välmående: Sound, Yoga och Kommunikation. Verksamheten har sitt säte i Nyhyttans kurort med förgreningar till Östernärke. Vi ger kvalitativa utbildningar och workshops utifrån nämnda pelare.

Vi verkar för yogans spridning, för kunskap om soundhealingens läkande och medvetandehöjande potential och för lärande om kommunikationens avgörande roll för upplevelsen av etthet: att hänga samman med varandra och allt som finns.

Vi är ett centrum för dessa aktiviteter genom regelbunden kursverksamhet.

Vi bjuder in till retreater, workshops, kurser och utbildningar. Vi bjuder in svenska och utländska föredragshållare, lärare och workshopsledare från hela världen. Vi ger konserter och mantrasångskvällar, meditationer, gongbad.

Vi, Karin Gibson och Ulrika Olausson, är båda yogalärare och har gedigna lärarbakgrunder. Karin är sound/voicehealer och har mångårig erfarenhet av utbildning i detta. Ulrika är professor i medie-och kommunikationsvetenskap och håller kurser inom ramen för akademin i  Tillitsfull kommunikation. Hon är också gästlärare på SoundYogalärarutbildningenI Nyhyttan ges ett stort utbud av kurser relaterade till ljud.

Läs mer om akademins digra verksamhet på vår Facebook-sida här