Forskare, författare och yogi

Om Ulrika


Jag trodde det var kunskap världen behövde. Därför forskar jag. Men det krävs visdom också. Därför skapade jag CommUnify.

Ulrika har alltid intresserat sig för att veta mer, förstå mer och att utvecklas mer. Överhuvudtaget. Så hon bestämde sig för ett yrkesliv i universitetsvärlden  - var annars än i kunskapens högborg skulle detta kunna ske? - och doktorerade i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, 2005, och jobbade som professor i ämnet i tio år. Ulrika har forskat framförallt inom området miljökommunikation och intresserat sig mycket för varför det är så svårt att kommunicera viktiga frågor om t.ex. klimatförändringen trots att det finns överväldigande vetenskapliga belägg för dess existens, orsaker och konsekvenser.


Från kunskap till visdom


Ulrika började successivt förstå att kunskap är långt ifrån någon garanti för att världen ska börja gå åt rätt håll. Det behövs ett riktigt stort mått av visdom också - en intuitiv insikt om helheten av vilken vi alla är en del och helt beroende av. Kunskap utan visdom kan bli rent destruktiv, vilket historien visat många exempel på. Som forskare är det dock svårt att bidra med något så abstrakt som visdom, så Ulrika sökte vidare och fann i de yogiska teknikerna redskapen till detta. Idag kombinerar hon sitt vetenskapliga arbete med det hon kallar CommUnify, är certifierad yoga- och meditationslärare med huvudlärarna Sada Sat Kaur, USA och Dharma Singh, Tyskland, certifierad medicinsk yogainstruktör genom Birgitta Hedman, Yogainstitutet i Karlstad. Hon är även certifierad SoundYogalärare genom Karin Gibson, Nora. Ulrika ger regelbundna yogaklasser och -retreater samt föreläsningar och workshops, där hon kombinerar sina olika perspektiv med fokus på det hon kallar Hållbar kommunikation.

Ulrika är idag verksam som oberoende forskare med målet att integrera kunskap och visdom för att bidra till hållbarhet på djupet.

Yogiska tekniker


Läs mer om yoga och meditation här.

Läs mer enskilda yoga- och meditationssessioner här.

Läs mer om Ulrikas reguljära verksamhet här.

Böcker


Läs mer om Ulrikas senaste bok Dualismens tyranni: Nio etiska principer för hållbar kommunikation här. 


Föreläsningar


Läs mer om Ulrikas föreläsning "Hållbar kommunikation" här

Lyssna på Ulrika när hon pratar om klimatfrågan i media i P4s Studio Ett.