Föreläsningar

Hållbar kommunikation

The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.

George Bernhard Shaw


Ulrikas mångåriga erfarenhet av kommunikationsvetenskaplig forskning har lagt grunden till det hon kallar Hållbar kommunikation - en kommunikationsfilosofi baserad både på kunskap och visdom.

I föreläsningen, som bygger på boken Dualismens tyranni: Nio etiska principer för hållbar kommunikation, berättar Ulrika om sin filosofi, som i sin essens är väldigt enkel och består av de mest fundamentala elementen av all mänsklig interaktion såsom sanning och tolerans.

Idag har dock grundläggande kommunikativa element av detta slag trängts undan av mer strategiska idéer om "effektiv" och "framgångsrik" kommunikation, där målet i första hand är att få fram sitt eget budskap i så obefläckad form som möjligt.

Målet med Hållbar kommunikation är inte att producera mer "effektivitet" utan att främja tillit mellan människor. Med hjälp av en kommunikation som är förankrad i djup närvaro, inre stillhet och lyssnande snarare än i argumentation och vilja att få "rätt" kan tillitsfulla och harmoniska relationer skapas. På så sätt bidrar kommunikationen till upplevelsen av helhet - att hänga samman med varandra och med omgivningen. 


För förfrågan, prisuppgifter och bokning, använd formuläret på denna sida.

För enskild kommunikations-/relationsrådgivning läs mer om detta här.