Välkommen till Ulrika O:son CommUnify!

Forskare och yogi

Ulrika integrerar kommunkationsfilosofiska perspektiv och olika visdomstraditioner i ett och samma koncept - CommUnify!

 Hon berättar om sig själv och sin resa från kunskap till visdom här.Publikationer

En fungerande kommunikation är grunden för hållbarhet, såväl i våra nära relationer som på arbetsplatsen och i samhället. Ulrikas bok "Dualismens tyranni: Nio etiska principer för hållbar kommunikation", visar vägen och finns nu till försäljning här. Boken är även utgiven på internationellt förlag. Den är skriven på engelska, i mer akademisk form och köps i din vanliga nätbokhandel, t.ex. här

Budskapet om "nonduality" genomsyrar den vetenskapliga artikeln "Deep Sustainability as Care: A Nondual Approach to Environmental Communication". Artikeln är ett bidrag till det internationella forskningsfältet miljökommunikation och publicerad i tidskriften Environmental Communication.  Läs artikeln här

Vårt reguljära yoga- och retreat-utbud hittar du härVad är CommUnify?

Under benämningen CommUnify har Ulrika samlat flera olika redskap för ökad harmoni - fysisk och mental såväl som i relationerna till andra människor och till naturen. Ordet "yoga" betyder i sitt ursprung "att förena" och ytterst handlar CommUnify om att skapa förutsättningar för en upplevelse av etthet, där vi intuitivt känner att vi är del av - och också beroende av - en större helhet.

CommUnify vilar på två ben:

De yogiska teknikerna yoga, meditation utgör det ena benet i CommUnify. Läs mer här.

Ulrikas mångåriga erfarenhet av kommunikationsvetenskaplig forskning har lagt grunden till det andra benet i CommUnify, nämligen det hon kallar Hållbar kommunikation, som är en kommunikationsetik baserad både på kunskap och visdom. Läs mer om Hållbar kommunikation här. 

Tillsammans med Karin Gibson driver Ulrika Academy of Sound Yoga and Communication (SyCom-Academy). Akademin verkar för yogans spridning, för kunskap om ljudets läkande potential och för lärande om kommunikationens avgörande roll för gemenskapande relationer. Vårt säte är Nyhyttans kurort utanför Nora med förgreningar till Östernärke. Läs mer om akademins verksamhet här.


Kontakt


Ulrika Olausson

Stora Mellösa


Bli först att läsa våra nyheter!

Läs vårt senaste nyhetsbrev här