Föreläsning!

Professorn som blev yogi: En resa från kunskap till visdom

Foto: Urban Tholén


I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse, and climate change.

I thought that with 30 years of good science we could address those problems.

But I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed and apathy...

...and to deal with those we need a spiritual and cultural transformation

- and we scientists don't know how to do that.

Gus Speth

Ulrika har alltid intresserat sig för att veta mer, förstå mer och att utvecklas mer. Överhuvudtaget. Så hon bestämde sig för ett yrkesliv i universitetsvärlden - var annars än i kunskapens högborg skulle detta kunna ske? - och doktorerade i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, som hon idag är professor i. Ulrika har forskat framförallt inom området miljökommunikation och intresserat sig mycket för varför det är så svårt att kommunicera viktiga frågor om t.ex. klimatförändringen trots att det finns överväldigande vetenskapliga belägg för dess existens, orsaker och konsekvenser.

Ulrika har successivt förstått att kunskap är långt ifrån någon garanti för att världen ska börja gå åt rätt håll. Det behövs ett riktigt stort mått av visdom också - en intuitiv insikt om helheten av vilken vi alla är en del och helt beroende av. Kunskap utan visdom kan bli rent destruktiv, vilket historien visat många exempel på. Som forskare är det dock svårt att bidra med något så abstrakt som visdom, så Ulrika sökte vidare och fann i de yogiska teknikerna redskapen till detta.

I föreläsningen berättar Ulrika om sin unika resa från kunskap till visdom - hur professorn blev yogi.

För förfrågan, prisuppgift och bokning, använd formuläret på denna sida.